Machtiging voor het gebruik van een taxistandplaats

Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast je exploitatievergunning, een aparte machtiging aan. Dit kan via het aanvraagformulier dat te downloaden is onderaan deze pagina. Je vult dit aanvraagformulier in en voegt de gevraagde bijlagen toe en bezorgt dit aan lokale.economie@ravels.be. Je kan daarnaast ook steeds de documenten afgeven ter attentie van de dienst lokale economie aan het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 

Voorwaarden

Elk voertuig dat gebruikt maakt van een standplaats als taxi ingezet wordt, moet minstens voldoen aan Euronorm 5 met betrekking tot de uitstoot van voertuigen.

Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi is uitgerust met een taxibalk.

Verplichtingen voor exploitant

  • Reclame kan op het koetswerk van het voertuig of op de achterruit.
  • Reclame in strijd met de openbare orde, goede zeden, van politieke aard of misleidend voor de klant, is niet toegelaten.
  • Bestickering om aan te duiden dat het om een elektrisch voertuig of een voertuig op waterstof gaat, is toegestaan.
  • Er wordt uitsluitend Nederlands gesproken, tenzij de klant deze taal niet of niet voldoende machtig is.
  • Gevonden voorwerpen brengt de chauffeur binnen de 2 kalenderdagen af bij de politie.
  • Klanten met een blindengeleidehond of assistentiehond moeten worden opgenomen; andere huisdieren mag u weigeren.
  • De bestuurder gedraagt zich beleefd tegenover de klanten.
  • De bestuurder gaat, vooraleer het voertuig te starten, na of alle deuren goed dicht zijn.
  • De bestuurder staat altijd in voor netheid van de taxistandplaatsen.
  • De bestuurder gedraagt zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer.