Logo en huisstijl

Logo

Het gemeentebestuur en het OCMW vormen sinds 1 januari 2019 één
geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie als gevolg van het Vlaams decreet
lokaal bestuur. Gemeente en OCMW vormen zo samen het ‘lokaal bestuur
Ravels’. 

Sinds 2010 communiceert de gemeente Ravels met een eigentijds logo. De
inspiratie van het ontwerp vond men in de geschiedenis van Ravels.
Het logo is geïnspireerd op de grafheuvels in Weelde en Klein Ravels. Volgens
historici bewijzen de heuvels dat er in de omgeving van Ravels al mensen
leefden vóór het begin van onze jaartelling. De toenmalige bewoners bedekten
de urnen van hun overledenen met een heuveltje en omringden de graven met
een palenkrans.
De palenkrans staat symbool voor de verbondenheid van de deelgemeenten
Ravels, Weelde en Poppel. De palen vertegenwoordigen bijna 15.000 inwoners
die samen een hechte gemeenschap vormen en die van Ravels een plek maken
waar mensen zich thuis voelen.

Huisstijl 

Na de inkanteling van het OCMW met de gemeente Ravels was er nood aan een
gemeenschappelijke huisstijl. Deze huisstijlgids omvat de richtlijnen voor
een correct gebruik van deze nieuwe huisstijl van het lokaal bestuur Ravels. De
richtlijnen zijn bestemd voor alle ontwerpers en gebruikers die het logo van de
lokaal bestuur Ravels zullen gebruiken.
De huisstijl bestaat uit het logo, een beeldmerk en lettertype, en de
verschillende kleuren. Hij kan worden toegepast op alle communicatiedragers
van de lokaal bestuur Ravels.
Deze huisstijlgids beschrijft de richtlijnen van de huisstijl en de toepassingen in
detail. Deze gids is tevens de aanzet tot de ontplooiing van een eenvormige,
herkenbare en consistent toegepaste huisstijl die zorgt voor een professionele
uitstraling.