Kamperen in Ravels

Wens je met jouw vereniging op kamp te komen in de gemeente? Dan heten we jou en alle andere leden van jouw vereniging vooreerst van harte welkom en we hopen dat je een leuke tijd tegemoet gaat!

Wel vragen we om een ledenlijst te bezorgen aan de lokale Politie Kempen Noord-Oost, wijkpost Ravels. Deze lijst moet bezorgd worden uiterlijk op de dag waarop het kamp van start gaat. Je kan deze binnenbrengen of via e-mail versturen naar pz.keno.wijk.ravels@police.belgium.be.