Installatiepremie

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent kan wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. OCMW Ravels kan een installatiepremie toekennen. De premie is bedoeld om je te installeren en je woning in te rechten (bv.: aankoop van meubelen, koelkast, servies,...). De premie mag niet gebruikt worden voor het betalen van de huurwaarborg of de eerste huur.

Procedure

Je kan een installatiepremie aanvragen bij het OCMW van de gemeente waar je wil gaan wonen. Tijdens een verkennend gesprek met een maatschappelijk werker wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor de toekenning van een installatiepremie. 

Kostprijs

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'persoon met gezinslast'. 

Voor wie

 • Je hebt een inkomen vanuit de sociale zekerheid of sociale bijstand of je inkomen is lager dan een bepaald grensbedrag:
  • ofwel heb je recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan het leefloon);
  • ofwel heb je een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit);
  • ofwel heb je recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen;
  • ofwel heb je een inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe je behoort) verhoogd met 10%. 
 • Je bent dak- of thuisloos en wenst een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats (het huurcontract van de woning meebrengen).
 • Je hebt in het verleden nog nooit een installatiepremie ontvangen.