Inschrijving nieuwkomer vanuit het buitenland

Iedere persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in onze gemeente verblijft, moet zijn inschrijving aanvragen bij de dienst burgerzaken.
 

Kosten

 • Voor de inschrijving vragen wij 20,00 EUR/persoon (dossierkosten). 
 • De federale overheid kan afhankelijk van de gevolgde procedure een financiële bijdrage van 63,00 EUR, 207,00 EUR of 363,00 EUR vragen.
 • Er kunnen andere administratieve kosten aangerekend worden tijdens de procedure (bv.: verblijfskaart, attest immatriculatie,...).

Voorwaarden

U HEEFT EEN EUROPESE NATIONALITEIT
 • STAP 1: U moet effectief in de gemeente wonen. Er zal een woonstcontrole plaatsvinden door de wijkagent.
 • STAP 2: U vult per volwassene vanaf 21 jaar de inlichtingenbundel (te downloaden op deze pagina) volledig, correct én duidelijk leesbaar (vergeet uw handtekening op het voorblad niet!) in en stuurt een e-mail* naar bevolking@ravels.be met als onderwerp "aanvraag inschrijving + uw naam". De e-mail moet voor iedere  persoon die zich wil laten inschrijven de volgende documenten bevatten:
  • de ingevulde inlichtingenbundel voor elke persoon vanaf 21 jaar. Kinderen jonger dan 21 jaar, die gezinshereniging doen met hun ouder(s), worden vermeld in de inlichtingenbundel van de ouder(s) en hoeven dus geen aparte inlichtingenbundel in te vullen. 
  • een duidelijke kleurenkopie van het paspoort/de identiteitskaart (voor- en achterzijde) 
  • een duidelijke kleurenkopie van de verblijfskaart van een ander land (indien u er één bezit, voor- en achterzijde) 
  • een pasfoto in kleur 
  • indien u er één bezit: kopie van uw rijbewijs
*Lukt het niet om de gevraagde documenten per mail te bezorgen, mag u deze ook afgeven aan de onthaalbalie, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De onthaalmedewerkers kunnen geen vragen beantwoorden over uw inschrijving. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Indien de inlichtingenbundel niet volledig of niet correct werd ingevuld, of niet alle gevraagde documenten aanwezig zijn, wordt uw aanvraag niet behandeld en moet u uw aanvraag volledig opnieuw indienen.
 • STAP 3: Een medewerker van de dienst burgerzaken zal uw dossier verwerken en telefonisch contact met u opnemen om samen met u een afspraak in te plannen. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, plannen wij voor u een afspraak in.  
 • STAP 4: U ontvangt van de dienst burgerzaken een mail (of een brief) met een overzicht van alle documenten die vereist zijn voor uw inschrijving. Indien u reeds in het bezit bent van (enkele van) deze documenten, kunt u ze meebrengen naar de afspraak. 
  • Sommige buitenlandse documenten dienen voorzien te zijn van een apostille of legalisatie. U kunt zelf nagaan op de website van Buitenlandse Zaken of dit het geval is.
  • Indien een document in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld dient het ook vertaald te worden door een beëdigd vertaler aangesloten bij de rechtbank van eerste aanleg in België.
 • STAP 5: U meldt zich op het afgesproken moment aan in het gemeentehuis. Een medewerker van de dienst burgerzaken overloopt samen met u uw dossier en maakt verdere afspraken met u. U betaalt 20,00 EUR per persoon die ingeschreven dient te worden (met bancontact). 
U HEEFT EEN NIET-EUROPESE NATIONALITEIT:U vult per volwassene vanaf 21 jaar de inlichtingenbundel (te downloaden op deze pagina) volledig, correct én duidelijk leesbaar in en bezorgt ons per e-mail* (bevolking@ravels.be) met in het onderwerp "aanvraag inschrijving + uw naam":
 • de inlichtingenbundel 
 • een duidelijke kleurenkopie van ALLE PAGINA'S in uw paspoort
 • een kleurenkopie van uw verblijfskaart van een ander land (indien u er één bezit, voor- en achterzijde)
 • een pasfoto in kleur

Een medewerker van de dienst burgerzaken zal uw aanvraag bekijken en per e-mail contact met u opnemen (zorg dat uw e-mailadres duidelijk leesbaar is!).

*Lukt het niet om de gevraagde documenten per mail te bezorgen, mag u deze ook afgeven aan de onthaalbalie, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De onthaalmedewerkers kunnen geen vragen beantwoorden over uw inschrijving. 

Elk dossier dat werd opgestart, wordt doorgestuurd naar de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te Brussel. Zij hebben 6 maanden de tijd om uw dossier te bekijken. Het is dus mogelijk dat u alle gevraagde documenten heeft bezorgd maar dat DVZ toch bijkomende stukken vraagt of uw inschrijving weigert. Na positief advies of het verstrijken van de 6 maanden mag u een verblijfskaart aanvragen, hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

 

Burgerzaken/onthaal