Inschrijving nieuwkomer vanuit het buitenland

Iedere persoon met een niet-Belgische nationaliteit die langer dan drie maanden in onze gemeente verblijft, moet zijn inschrijving aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

U HEEFT EEN EUROPESE NATIONALITEIT

 • STAP 1: U moet effectief in de gemeente wonen. Er zal een controle plaatsvinden door de wijkagent. Zorg ervoor dat uw naam en huisnummer duidelijk op uw deurbel/brievenbus staan. Dit is niet enkel van belang voor de wijkagent, maar ook voor de postbode, hulpdiensten,...
 • STAP 2: U vult per volwassene vanaf 21 jaar uw gegevens in via het digitaal loket. Let op: u moet een foto of kopie van uw paspoort/identiteitskaart (voor- en achterzijde) en een pasfoto toevoegen als bijlage. 
 • STAP 3: Een medewerker van de dienst burgerzaken zal uw dossier verwerken en telefonisch contact met u opnemen om samen met u een afspraak in te plannen. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, plannen wij voor u een afspraak in. 
 • STAP 4: U ontvangt van de dienst burgerzaken een mail met een overzicht van alle documenten die vereist zijn voor uw inschrijving. Indien u reeds in het bezit bent van (enkele van) deze documenten, kunt u ze meebrengen naar de afspraak. 
  • Sommige buitenlandse documenten dienen voorzien te zijn van een apostille of legalisatie. U kunt zelf nagaan op de website van Buitenlandse Zaken of dit het geval is.
  • Indien een document in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld dient het ook vertaald te worden door een beëdigd vertaler aangesloten bij de rechtbank van eerste aanleg in België.
 • STAP 5: U meldt zich op het afgesproken moment aan in het gemeentehuis. Een medewerker van de dienst burgerzaken overloopt samen met u uw dossier en maakt verdere afspraken met u. U betaalt 25,00 EUR per persoon die ingeschreven dient te worden (met bancontact). 

U HEEFT EEN NIET-EUROPESE NATIONALITEIT:

 • U moet effectief in de gemeente wonen. Er zal een controle plaatsvinden door de wijkagent.
 • U vult per volwassene vanaf 21 jaar uw gegevens in via het digitaal loket. Let op: u moet een foto of kopie van uw paspoort/identiteitskaart (voor- en achterzijde) en een pasfoto toevoegen als bijlage. Een medewerker van de dienst burgerzaken zal uw aanvraag bekijken en per e-mail contact met u opnemen.

Kostprijs

 • Voor de inschrijving rekenen wij 25,00 EUR/persoon aan (dossierkosten).
 • De federale overheid kan afhankelijk van de gevolgde procedure een financiële bijdrage van 63,00 EUR, 207,00 EUR of 363,00 EUR vragen.
 • Er kunnen andere administratieve kosten aangerekend worden tijdens de procedure (bv.: vreemdelingenkaart 25,00 EUR, attest immatriculatie 10,00 EUR,...).

Meer info

Elk dossier dat werd opgestart, wordt doorgestuurd naar de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te Brussel. Zij hebben 6 maanden de tijd om uw dossier te behandelen. Het is dus mogelijk dat u alle gevraagde documenten heeft bezorgd, maar dat DVZ toch bijkomende stukken vraagt of uw inschrijving weigert. Na positief advies of het verstrijken van de 6 maanden, mag u een vreemdelingenkaart aanvragen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging per brief. 

Lukt het niet om uw gegevens via het digitaal loket aan ons te bezorgen, dan kan u bij de onthaalbalie van het gemeentehuis een invulformulier ophalen. Gelieve hiervoor vooraf een afspraak te maken via onze website (kies: 'Attesten/documenten invullen, ophalen of afgeven) of telefonisch (014 65 67 04).