Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 

Procedure

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering voor 65-plussers die geen of onvoldoende rechten hebben opgebouwd op een pensioen. Wanneer iemand 65 jaar of ouder is, wordt het recht op inkomensgarantie automatisch onderzocht bij een laag pensioen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen, ook de bestaansmiddelen van een eventuele partner.

Meer info

Wil je meer weten? Contacteer dan de medewerkers van het Sociaal Huis.