Infosessie klimaatambities Ravels een succes!

Op dinsdag 23 mei 2023 vond in hal 2 van Weelde Depot de infosessie plaats over de klimaatambities van de gemeente Ravels.

Burgemeester Walter Luyten opende de vergadering en verwees hierbij meteen naar het burgemeestersconvenant 2030 waarin we ons als lokaal bestuur verbinden om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030 en om de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

“Het belang van duurzame energieopwekking is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid om groene energie-initiatieven te ontwikkelen om zo een positieve impact op het milieu te hebben” zegt burgemeester Walter Luyten.

Een 60-tal inwoners kwam luisteren naar wat de gemeente reeds gerealiseerd had en wat er nog op de planning staat. Eén van deze projecten is het burgerparticipatietraject omtrent het leggen van 689 zonnepanelen op het dak van Weelde Depot.

Voor de plaatsing van de panelen werkt het gemeentebestuur samen met de Kempense burgercoöperatie Campina Energie. Campina Energie is een initiatief van lokale bewoners uit de Kempen die samen aan de slag gaan met duurzame, lokale energie. Via deze Kempense energiecoöperatie investeren momenteel bijna 1.700 burgers en bedrijven op een slimme manier in wind, zon en duurzame warmte. 

“Wij geloven dat burgercoöperaties de basis vormen voor een échte overgang naar 100% groene energie. Met ons klimaatbeleid willen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden in de productie van hernieuwbare energie. Zo verminderen we de afhankelijkheid van externe, vervuilende energiebronnen.” voegt Eric Van Gestel, schepen van landbouw en milieu hieraan toe.

Dennis Obbels van Campina Energie lichtte toe dat de plaatsing van zonnepanelen op het dak van Weelde Depot aanzienlijke voordelen biedt voor de lokale gemeenschap.

Ten eerste draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot, wat een positieve impact heeft op het milieu en de klimaatverandering helpt bestrijden. Bovendien vermindert het gebruik van zonne-energie de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waardoor de energiekosten op de lange termijn kunnen worden verlaagd.

Daarnaast krijgen de inwoners van Ravels de kans om via de aankoop van aandelen te participeren en te delen in de winst. Door aandelen te kopen van Campina Energie word je voor een deel eigenaar van de zonnepanelen. Er zijn geen in- en uitstapkosten. Iedereen kan vennoot worden door minstens één aandeel van Campina Energie te kopen.

Eén aandeel kost 250 euro en je kan er maximaal 40 kopen. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering van de coöperatie. Bovendien haal je er financieel voordeel uit. Wie een aandeel heeft, beslist mee over de investeringen en dividenden en haalt rendement uit alle installaties van Campina Energie.

‘Deze zonnepanelen staan in voor de volledige elektriciteitsvraag van onze gemeentelijke gebouwen. Zo verlagen we de elektriciteitsfactuur én worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien hebben inwoners de mogelijkheid om mee te participeren en te delen in de winst, waardoor het project een win-winsituatie wordt voor iedereen. In Ravels schijnt de zon dus voor iedereen!” vult burgemeester Walter hieraan toe.

Wil je meer weten over de voorwaarden of jezelf registreren als vennoot? Surf dan naar https://aandelen.campinaenergie.be/weeldedepot.

Bekijk hier de presentatie van de infosessie

Gepubliceerd op donderdag 25 mei 2023 om 11:39

Thema's