IJzel- en sneeuwbestrijding

Wat doet de gemeente? 

Aangezien het onmogelijk is om alle wegen binnen de gemeente te strooien/schaven, is er een strooiplan beschikbaar waarop de prioritaire gemeentewegen werden opgenomen, meer bepaald de wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Ook de fietspaden, de omgeving van de scholen en enkele andere openbare gebouwen worden gestrooid/geschaafd.

In woonwijken waar er beperkt verkeer is, wordt niet gestrooid/geschaafd. De bewoners moeten maximaal enkele honderden meters over niet-gestrooide/geschaafde wegen rijden alvorens ze een gestrooide/geschaafde weg bereiken. 

Het zoutstrooien/sneeuwschaven wordt beperkt tot het uitgewerkte strooiplan omwille van de volgende redenen:

  • Om effect te hebben, moet er verkeer passeren. Het zout wordt verspreid over de rijstrook door de voertuigen, wegen met beperkt of geen verkeer blijven glad omdat het zout niet uit elkaar wordt gereden.
  • In woonwijken wordt vaak gevraagd om niet te strooien/schaven zodat de kinderen in de sneeuw kunnen spelen.
  • Strooizout is schadelijk voor het milieu en daarom trachten we het gebruik ervan te beperken.

Strooizout kan schade aanbrengen aan nieuw beton

Het is mogelijk dat er van de lijst wordt afgeweken als er recent nog wegenwerken zijn uitgevoerd. Nieuw beton wordt het eerste jaar niet gestrooid. Bij wegenwerken in uitvoering kan het bovendien zo zijn dat straten die in het strooiplan zijn opgenomen, niet of slechts gedeeltelijk gestrooid worden tijdens de werken. Hierdoor kunnen bepaalde straten ook eerder of later gestrooid worden in vergelijking met vorig jaar. Anderzijds kunnen wegen die niet tot de normale strooiroute behoren, tijdelijk geheel of gedeeltelijk gestrooid worden, omdat ze deel van een omleiding zijn.

Wat doet het Vlaams Gewest? 

De ijzel- en sneeuwbestrijding op gewestwegen wordt verzorgd door het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest). Bijkomend zal de gemeente bij sneeuwval de fietspaden langs gewestwegen nog eens extra laten strooien/schaven. Het Agentschap Wegen en Verkeer, district Vosselaar, kun je bereiken op het nummer 014 47 30 00.

Pas op! 

Dat de overgang van een gestrooide/geschaafde naar een niet-gestrooide/geschaafde weg voor gevaarlijke situaties kan zorgen, hoeven we niemand te vertellen. Wij willen iedereen er dan ook op wijzen om bij winterweer extra voorzichtig te zijn als je de baan op moet! 

Welke taken dien je als inwoner uit te voeren?

We willen er nog even op wijzen dat niet enkel de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de weggebruikers. In de winterperiode zijn ook de inwoners verplicht om de hinder tot een absoluut minimum te beperken. 

  • Zo is het bij vriesweer verboden om, onder welke voorwaarde ook, water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
  • Bij ijzel en sneeuw is men bovendien verplicht om op het voetpad een vrije doorgang te voorzien van minstens 1,20 meter voor voetgangers. Sneeuw en ijs dienen op het voetpad langs de boordstenen te worden gelegd en zeker niet op de rijweg te worden gegooid. Het nodige dient gedaan te worden om gladheid te vermijden.

Deze verplichtingen rusten op de bewoners van de huizen en op de eigenaars of vruchtgebruikers van leegstaande woningen. Wanneer het woningen/appartementsgebouwen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, dan rust de verplichting op de onderste bewoner of als deze afwezig is op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping.

Tot slot willen we benadrukken dat weggebruikers te allen tijde hun rijstijl dienen aan te passen aan de weersomstandigheden en de toestand van het wegdek.