IJzel- en sneeuwbestrijding

Aangezien het onmogelijk is om alle wegen binnen de gemeente te strooien/schaven, is er een strooiplan beschikbaar waarop de prioritaire gemeentewegen werden opgenomen, meer bepaald de wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Ook de fietspaden, de omgeving van de scholen en enkele andere openbare gebouwen worden gestrooid/geschaafd.

In woonwijken waar er beperkt verkeer is, wordt niet gestrooid/geschaafd. De bewoners moeten maximaal enkele honderden meters over niet-gestrooide/geschaafde wegen rijden alvorens ze een gestrooide/geschaafde weg bereiken. 

Het zoutstrooien/sneeuwschaven wordt beperkt tot het uitgewerkte strooiplan omwille van de volgende redenen:

  • Om effect te hebben, moet er verkeer passeren. Het zout wordt verspreid over de rijstrook door de voertuigen, wegen met beperkt of geen verkeer blijven glad omdat het zout niet uit elkaar wordt gereden.
  • In woonwijken wordt vaak gevraagd om niet te strooien/schaven zodat de kinderen in de sneeuw kunnen spelen.
  • Strooizout is schadelijk voor het milieu en daarom trachten we het gebruik ervan te beperken.

De ijzel- en sneeuwbestrijding op gewestwegen wordt verzorgd door het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest). Bijkomend zal de gemeente bij sneeuwval de fietspaden langs gewestwegen nog eens extra laten strooien/schaven.

Dat de overgang van een gestrooide/geschaafde naar een niet-gestrooide/geschaafde weg voor gevaarlijke situaties kan zorgen, hoeven we niemand te vertellen. Wij willen iedereen er dan ook op wijzen om bij winterweer extra voorzichtig te zijn als u de baan op moet!