Huurwoning niet energiezuinig? Geen huurindexatie

Sinds 1 oktober zijn de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn of huurwoningen zonder energieprestatiecertificaat (EPC-label) bevroren.

Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (behalve de studentenhuurovereenkomsten). De maatregel is éénmalig en wil eigenaars aanmoedigen om de energetische prestaties van het huurwoningpatrimonium te verbeteren.

Voor wie geldt de maatregel?

De huur kan in principe één keer per jaar geïndexeerd worden. Dat mag ten vroegste op de verjaardag van het ingaan van de huur. Die indexering gebeurt nooit automatisch, maar moet schriftelijk gevraagd worden. Bij een verhoging van de huurprijs stuurt de verhuurder een brief naar de huurder met de nieuwe huurprijs. Dit kan met maximaal drie maanden terugwerkende kracht.

Sinds 1 oktober mogen de prijzen van een huurwoning in Vlaanderen zonder energieprestatiecertificaat of met label E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor contracten die in oktober werden afgesloten, betekent dit dus een maximale indexatie met 5,6 procent. Voor labels A, B en C geldt geen beperking.

De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij.

Kostprijs en geldigheid EPC-score  

Een EPC-score wordt opgemaakt door een energiedeskundige. Zo’n deskundige is erkend door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en heeft een speciale opleiding gevolgd om een dergelijk attest te mogen uitschrijven. Het EPC is tien jaar geldig. Als het EPC geen label heeft kijk dan naar het kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m². Op basis van dat EPC-kengetal kan de omrekening worden gemaakt. (tabel in kader)

De kostprijs van een EPC ligt niet vast en verschilt dus van deskundige tot deskundige. De gemiddelde prijs (zonder btw) ligt tussen 90 en 150 euro voor een studio of appartement, 120 tot 160 euro voor een rijhuis en van 140 tot 200 euro voor een (half-)open bebouwing. 

Controle

De overheid doet een oproep aan huurders voor de controle op EPC-certificaten. Als de verhuurder te veel aanrekent zonder certificaat of met een label E, F of D is een huurder niet verplicht dit te betalen. De huurder mag de vorige huurprijs blijven betalen. Als de verhuurder voet bij stuk houdt, moet hij naar de vrederechter gaan. Die zal vaststellen dat de verhuurder onterecht een te hoge huurprijs vraagt. Ook als een verhuurder zonder EPC-label of met een EPC-label E of F pas na 1 oktober indexeert moet de huurder niet ingaan op deze verhoging.

Vanaf het moment dat de verhuurder wél een EPC-label heeft of zijn EPC-label kan verbeteren naar minstens niveau D mag hij wel terug indexeren. Belangrijk is wel dat de verhuurder géén drie maanden mag teruggaan in de tijd als er op dat moment geen gunstig EPC-label was.

Gepubliceerd op donderdag 10 nov 2022 om 09:59