Huurwaarborg

De huurwaarborg is een bedrag dat een huurder bij de start van een huurcontract stort op een geblokkeerde rekening. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als de hij/zij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning, kan de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg.

Wanneer je als huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, kan je een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen bij het OCMW. Het OCMW kan zich in dat geval borg stellen in jouw plaats, en zal tegelijkertijd een overeenkomst met jou afsluiten voor wat betreft de terugbetaling van de huurwaarborg.

Procedure

Je kan een huurwaarborg aanvragen bij het OCMW van de gemeente waar je woont. Je stelt je vraag best vóór je intrede in de nieuwe woning.

Als je toch al woont in de woning waarvoor je een steun wil bekomen, dien je je te wenden tot het OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt. 

Tijdens een verkennend gesprek met een maatschappelijk werker wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden voor een huurwaarborg.