Huurtoelage

Heb je het moeilijk op de huurmarkt en voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan kan OCMW Ravels een huurtoelage aan je toekennen. 

Per kalenderjaar kan maximaal één keer een beslissing voor een duur van maximum vier maanden huurtoelage worden toegekend. 

Procedure

Je kan een huurtoelage aanvragen bij de sociale dienst van OCMW Ravels. Tijdens een verkennend gesprek onderzoekt een maatschappelijk werker of je voldoet aan de voorwaarden. 

Wat meebrengen

  • Huurcontract
  • Inkomsten van de laatste drie maanden
  • Inschrijvingsbewijzen sociale huurwoningen (indien je reeds op de wachtlijst staat)