Huis van het Kind Ravels

Het Huis van het Kind Ravels is een samenwerkingsverband tussen organisaties en diensten die gespecialiseerd zijn in kinderopvang, gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, vrijetijd, workshops, ... Meer dan 15 partners werken in Ravels samen om een zo ruim mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan ouders, kinderen en jongeren uit Ravels.

Het Huis van het Kind Ravels wordt gestuurd door een stuurgroep en twee klankbordgroepen, namelijk het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Overleg Kinderarmoede. De klankbordgroepen geven advies, en volgen en evalueren de werking en het aanbod van het Huis van het Kind Ravels met regelmaat op. De stuurgroep vertaalt de adviezen naar concrete actieplannen en -punten.