Restafval en GFT

In Ravels is het DIFTAR-systeem van kracht.

Restafval en gft dat meegegeven wordt met de huis-aan-huisinzameling, wordt gewogen bij de ophaling. Wegen is alleen mogelijk met een afvalcontainer die voorzien is van een gegevens-chip.

Soorten containers

Zowel voor restafval als voor gft is een container van 120 liter het standaardformaat. Voor restafval bestaat er ook een kleiner (40 liter) en groter volume (240 liter). Voor gft bestaat er enkel een kleiner volume (40 liter). De containers met een volume van 120 of 240 liter zijn voorzien van wielen zodat ze makkelijk verplaatst kunnen worden.

DIFTAR-containers

Ieder gezin heeft een grijze container gekregen voor het restafval en indien gewenst ook een groene container voor gft. In elke container zit een gegevens-chip.

Hoe wordt er gewogen?

Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend! Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend.Waarvoor dient de chip?

In de chip worden de volgende gegevens opgeslagen:

  •      adresgegevens
  •      containertype (restafval of gft) en containergrootte
  •      unieke code en uniek containernummer
  •      gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht)

Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude te allen tijde uitgesloten is.

De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.

Heb je nog vragen over DIFTAR? Bel gratis naar 0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur.