Herbestemmingsonderzoek voor Sint-Servatiuskerk in Ravels

De kerken in onze gemeente zijn mooie gebouwen en vormen het hart van een dorp. Het religieuze gebruik van de Sint-Servatiuskerk in Ravels ondervindt echter al geruime tijd een geleidelijke terugval.

Daarom zullen de gemeente en het bisdom samen met een expertenteam dat werd aangesteld door de provincie Antwerpen onderzoeken welke andere manieren er zijn om het kerkgebouw optimaal te benutten. Het doel van dit herbestemmingsonderzoek is om te bepalen welke nieuwe functies geschikt zouden zijn voor het gebouw, dat nog in redelijk goede staat verkeert. Gelegen in het hart van de dorpskern, zijn er voor de kerk immers mooie kansen voor een nieuwe invulling die aanvullend is op het reeds aanwezige sociale aanbod, zoals bijvoorbeeld een multifunctionele zaal of gebruik door één van de lokale stakeholders.

In de directe omgeving van de kerk bevinden zich heel wat gemeentelijke gebouwen en instanties met een maatschappelijk doel, waaronder basisschool De Kleine Wereld, gemeenschapscentrum De Wouwer, de bibliotheek, Toerisme Ravels, de sporthal en nog veel meer. Ook woongelegenheden, handelszaken, een woonzorgcentrum, een speelterrein en parkeervoorzieningen zijn nabij gelegen, evenals een bushalte.

Verloop

Binnenkort wordt een startvergadering gepland met het expertenteam en het provinciebestuur Antwerpen om het verdere verloop van het traject uit te tekenen. Nadat de bestaande situatie in kaart wordt gebracht, zullen verschillende stakeholders persoonlijk bevraagd en worden participatiesessies georganiseerd met betrokken inwoners, verenigingen, advies- en beheersorganen ...  Belangrijk is dat het gemeentebestuur het participatieproces alle kansen wil geven en niet sturend wil zijn in de besluitvorming. Na de verschillende sessies zullen alle ideeën verwerkt worden in een eindrapport.

Subsidie

In het kader van dit herbestemmingsonderzoek ontvangt de gemeente Ravels de maximale Kerkplussubsidie van 40.000 euro van de provincie Antwerpen.
Het gemeentebestuur engageert zich om de benodigde financiële middelen voor dit traject op te nemen in de gemeentelijke meerjarenplanning.

Voor verdere informatie en deelname aan het participatieproces kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Kristof Jacobs, diensthoofd Vrije Tijd via 014 65 67 04.

Gepubliceerd op donderdag 4 jan 2024 om 14:43