Grof vuil

Grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep. Ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je  IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft.
Grof vuil wordt gewogen en vervolgens betaal je per meegegeven kilogram het vastgestelde kg-tarief.
Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.
 

WEL

Restafval dat omwille van grootte of aard niet in de restafval container kan vb.:
 • matras
 • tapijten
 • zetel

NIET

 • autobanden, vrachtwagenbanden en tractorbanden
 • snoeihout
 • bouw- en sloopafval
 • elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 • restafval in zakken
 • aardewerk, porselein, keramiek
 • asbestproducten
 • cellenbeton (Yton), gips, gyproc, kalk,argex
 • roofing, pvc
 • ge├»mpregneerd hout, hout behandeld met carboline (treinbielzen), houtafval