Grof vuil

Grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep. Ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je  IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft.
Grof vuil wordt gewogen, je betaalt 5 euro vaste kost en het vastgestelde kg-tarief.
Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.
 

WEL

Restafval dat omwille van grootte of aard niet in de restafval container kan vb.:
 • matras
 • tapijten
 • zetel

NIET

 • autobanden, vrachtwagenbanden en tractorbanden
 • snoeihout
 • bouw- en sloopafval
 • elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 • restafval in zakken
 • aardewerk, porselein, keramiek
 • asbestproducten
 • cellenbeton (Yton), gips, gyproc, kalk,argex
 • roofing, pvc
 • geïmpregneerd hout, hout behandeld met carboline (treinbielzen), houtafval