Groenafval

Groenafval is een verzamelnaam voor het afval dat voortkomt uit de tuin. Je kan dit zelf verwerken in je eigen tuin; op www.iok.be/afval/afval-voorkomen/kringlooptechnieken vind je hiervoor heel wat tips of je kan het naar het recyclagepark brengen.

Op het recyclagepark wordt het groenafval apart ingezameld. Sorteren aan de bron zorgt immers voor een eenvoudigere verwerking achteraf. Breng snoeihout, gemengd tuinafval en boomstronken daarom gescheiden mee; zo verlies je niet te veel tijd aangezien je op verschillende plaatsen moet lossen. Ook voor de recyclageparkwachter is het dan gemakkelijker om de juiste afrekening te maken. Groenafval dat gemengd wordt aangeleverd, wordt afgerekend als gemengd tuinafval.

Voor meer informatie over de verschillende soorten groenafval, kunt u het afvalpaspoort downloaden onderaan deze pagina.