Grafconcessie

Voorwaarden

Een aanvraag kan slechts ingediend worden naar aanleiding van het eerste overlijden. Een concessie wordt enkel toegestaan op plaatsen die daarvoor bestemd zijn, voor 30 jaar en is voor maximaal 3 personen.

Kostprijs

Het tarief is afhankelijk van de aard en de grootte van de concessie. 

Regelgeving

De aanvrager moet het verzoek schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen en het verschuldigde bedrag betalen. 

Meer info

Er zijn verschillende soorten concessies:

  • concessie volle grond
  • concessie urnenveld
  • concessie columbariumnis
  • concessie kindergraf

Er is geen concessie mogelijk op de strooiweide.