Gezonde Gemeente

In navolging van het project 'Zot van Gezond' ondertekende het gemeentebestuur van Ravels begin 2014 het charter 'Gezonde Gemeente'. Met dit charter engageren we ons om de komende jaren verder te werken aan een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in onze gemeentelijke werking.

Een goede gezondheid is immers goud waard. Een gezonde geest in een gezond lichaam is de grootste deugd. Vandaar dat wij het als gemeente onze taak vinden om dit thema onder de aandacht te brengen.

 

Wij trachten actief te werken rond verschillende gezondheidsthema's. Niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook geestelijke gezondheid verdient veel aandacht. Er worden zowel sensibiliserende acties als andere projecten voor een gezonde levensstijl opgezet. Naast projecten en campagnes naar de brede bevolking toe, worden er ook acties uitgewerkt voor het personeel.

Alle acties rond Gezonde Gemeente worden gepromoot aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Ravels’, waarmee we een sterk merk willen creëren, dat herkenbaar is voor alle inwoners van onze gemeente.

De gemeente kan bij dit alles rekenen op de expertise van Logo Kempen, een organisatie die erkend is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze organisatie is gespecialiseerd in ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

Voor meer info kan je terecht bij: Marijke Van der Moeren, Stadstraat 14A, 2380 Ravels, GSM: 0497 20 33 43, e-mail: vandermoerenmarijke@telenet.be