Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Thuiszorg Kempen wil je zo goed en comfortabel mogelijk ondersteunen bij de alledaagse taken in de eigen, vertrouwde omgeving. Gezinnen, bejaarden en iedereen die nood heeft aan zorg kan een beroep doen op Thuiszorg Kempen.

Je wil een beroep doen op deze diensten of je wil meer informatie?

Neem dan gerust contact op met de dienst gezinszorg van uw woonplaats.

Er zijn ook andere organisaties die een ruime waaier aan thuiszorg aanbieden zoals gezinszorg, kraamhulp, poetshulp... Voor meer informatie kan je ook terecht in het Sociaal Huis.