Gemeenteraadscommissie Weelde Depot

De gemeenteraad  kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 

De gemeenteraad besliste om een gemeenteraadscommissie Weelde-Depot op te richten. De bevoegdheden van deze commissie zijn:

  • Voorbereiding van de besprekingen in de gemeenteraad 
  • Verlenen van advies over de opmaak van het RUP Weelde-Depot 
  • Verlenen van advies over het beheer van de infrastructuur. 

Samenstelling