Gemeentelijke subsidies kampioenschappen

Organiseert uw vereniging een Vlaams, nationaal, europees ... kampioenschap?
Dan maakt u misschien kans op een extra subsidie van het gemeentebestuur. 

Aanvraag

Alle aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeentelijke sportdienst waarna ze ter bespreking worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.