Gemeentelijke sportraad

De gemeentelijke sportraad blijft één van de drie noodzakelijke elementen van het gemeentelijke sportbeleid. Naast de gemeenteraad met de schepen van sport als politiek verantwoordelijke en de sportdienst als uitvoerder, is de sportraad de belangrijkste adviesgever van en voor het sportbeleid. Communicatie is het belangrijkste element in de sportraad: van de basis naar de gemeente toe, en andersom. Alle behoeften en verzuchtingen kunnen in de sportraad vrij worden geuit. De sportraad moet sterke bindingen hebben met de gemeentelijke overheid, met de sportdienst en met alle sportbeoefenaars.

Frans Van Breda, voorzitter

vanbredafrans@gmail.com

 

Freddy Van den Borne, ondervoorzitter - penningmeester

alfred.van.den.borne@telenet.be

 

Paulina Aerts, secretaris

paulina.vds@skynet.be