Gemeentelijke sportraad

De gemeentelijke sportraad blijft één van de drie noodzakelijke elementen van het gemeentelijke sportbeleid. Naast de gemeenteraad met de schepen van sport als politiek verantwoordelijke en de sportdienst als uitvoerder, is de sportraad de belangrijkste adviesgever van en voor het sportbeleid. In dat opzicht fungeert de sportraad als toetssteen voor het sportbeleid in de gemeente en zorgt ze er mee voor dat het beleid te allen tijde rekening houdt met de plaatselijke noden. Samen met de schepen van sport en de sportdienst zorgt de sportraad immers voor het uitwerken en uitvoeren van het lokale sportbeleidsplan.

Luc Pijpers, voorzitter

pijpers.luc@telenet.be 

Freddy Van den Borne, penningmeester

alfred.van.den.borne@telenet.be

Paulina Aerts, secretaris

paulina.vds@gmail.com