Gemeentelijke landbouwadviesraad

De landbouwraad adviseert en beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks met land- en tuinbouw te maken hebben. Deze adviesraad is ook het aanspreekpunt. De landbouwraad geeft advies over de technische, sociale, economische en juridische aspecten van de plaatselijke land- en tuinbouwproblemen.

Jos Bols, voorzitter

marjan.bols@skynet.be

Leo Beyens, waarnemend voorzitter

leo.beyens2@telenet.be

Luc Clijmans, secretaris

luc.clijmans@telenet.be