Gemeentelijke infohouders

De gemeente plaatste enkele permanente infohouders waarin verenigingen hun eigen infoborden kunnen aanbrengen om activiteiten aan te kondigen.

Deze werden geplaatst aan:

 • de brug in Ravels
 • het kruispunt Singelstraat - Turnhoutseweg
 • het kruispunt Merksplasseweg - Steenweg op Baarle-Hertog
 • het kruispunt Vooreel - Eelstraat
 • het kruispunt Trier - Tilburgseweg
 • de molen Arbeid Adelt

Voorwaarden

 • de infoborden mogen ten vroegste 3 weken vóór de aanvang van de manifestatie aangebracht worden en moeten ten laatste 1 week na de start van de manifestatie verwijderd worden
 • er mag maximaal 1 infobord per manifestatie per infohouder aangebracht worden
 • enkel aankondigingen van activiteiten die georganiseerd worden door erkende Ravelse verenigingen komen in aanmerking
 • de aangebrachte tekst mag uitsluitend meldingen bevatten i.v.m. de aangekondigde activiteiten
 • de verenigingen moeten zelf infoborden met de juiste afmetingen voorzien (61,4 cm hoog, 200 cm breed en 12 mm dik)
 • de belettering moet verzorgd en ordelijk zijn en moet voldoende waterresistent zijn
 • de verantwoordelijke uitgever dient vermeld te worden

Procedure

De plaatsing van de borden moet niet vooraf aangevraagd worden.

Kostprijs

Verenigingen die een blanco infobord willen aankopen, kunnen dit aanvragen aan de infobalie in het gemeentehuis. De retributie voor een bord bedraagt 20,00 euro.