Gemeentebossen

Het beheer van de gemeentebossen (ca. 600 ha) gebeurt in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

In 2010 werd een uitgebreid bosbeheerplan goedgekeurd waarin het beheer van de gemeentebossen voor de komende 20 jaar wordt bepaald, zoals houtkappingen, aanplantingen, onderhoud van boswegen, ...

Een toegankelijkheidsreglement voor de gemeentebossen werd goedgekeurd in 2015. Dit toegankelijkheidsreglement is te raadplegen via bijgaande link.

Het toegankelijkheidsreglement en meer info over de gewestbossen Ravels kan je terugvinden via https://www.natuurenbos.be/gewestbosravels.