GECORO

De Gecoro adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente.

Hieronder kan u de definitieve verslagen van de zittingen in 2023 terugvinden.