Gebruik afvalcontainers door verenigingen: nieuwe regels

Gebruik je als vereniging een afvalcontainer? Dan gelden er vanaf 1 januari 2023 nieuwe regels.

Vanaf 1 januari 2023 mag het restafval dat wordt aangeboden in een container door gemeentelijke diensten, scholen, OCMW en verenigingen (inclusief de evenementencontainers) enkel nog op de volgende manieren worden aangeboden:

  • ofwel los aanbieden (in de container)
  • ofwel in een transparante zak (in de container).

Dit moet de visuele controle op het terrein van het aangeboden afval mogelijk maken.

Restafval dat door bovengenoemde instanties wordt aangeboden valt onder bedrijfsafval. Hierdoor dienen de sorteerregels van deze fractie voor bedrijven te worden gerespecteerd. Nuttige info over sorteren bij bedrijven vind je op volgende website: https://ovam.vlaanderen.be/selectieve-inzameling-uw-verplichtingen-als-bedrijf#.

Gepubliceerd op maandag 19 dec 2022 om 16:08

Thema's