G-sport

Onze gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners sportief bewegen. We willen als gemeente er alles aan doen om sporters met een handicap de nodige info te bezorgen om hun de weg te wijzen naar sportverenigingen, organisaties,... Indien u informatie wenst, kan u terecht op de gemeentelijke sportdienst.

Sport Vlaanderen bracht een brochure G-sport provincie Antwerpen uit. Ben je op zoek naar een sport in de buurt? Raadpleeg deze dan zeker. 

Via het OCMW kan u, specifiek voor sport, een financiële tussenkomst aanvragen voor de aankoop van specifieke sportmaterialen, betalen van lidgelden ... Voor meer informatie over deze toelage kan u terecht bij het OCMW.

Ben jij al G-sportsupporter? 

Onze supporters worden op de hoogte gehouden van alles wat reilt en zeilt binnen G-sport. Ze zetten zich ook actief in als vrijwilliger of schenken zelf middelen via een gift.

Kriebelen de supporter-vibes ook bij u? Neem dan een kijkje op G-sport Vlaanderen, doe een gift of schrijf je in op de nieuwsbrief en word samen met ons supporter en geef om G-sport! 

Organisaties

G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport. Samen met u zorgt G-sport Vlaanderen ervoor dat meer mensen met een beperking sporten of bewegen. Door samenwerking binnen en buiten de G-sportsector ziet de organisatie erop toe dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan.  G-sport Vlaanderen gaat geen taboes uit de weg en zet G-sport op het menu van zoveel mogelijk Vlamingen, mét of zonder beperking!

Daarnaast verzamelt G-sport Vlaanderen middelen om meer mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar aangepaste sportmaterialen.

Steunpunt vrije tijd gehandicapten Kempen (SVGK)

Het hoofddoel van SVGK is het in kaart brengen van vrijetijdsmogelijkheden voor gehandicapten en deze gegevens ter beschikking stellen aan die mensen via: de Vrijetijdsbank - vrijetijdsbemiddeling, de brochure “Vrije tijd in een boekje”, de Vrijetijdskrant en Facebook. 
Mensen met een beperking kunnen hier terecht met vragen rond de invulling van hun vrije tijd. Er is ook ondersteuning van verenigingen naar een inclusieve werking. Ze proberen ook nieuwe initiatieven te stimuleren en ondersteunen.

Er is ook individuele vrijetijdsbegeleiding voor wanneer informatie niet voldoende is om tot een gepaste vrijetijdsinvulling te komen. SVGK gaat dan samen op weg om een invulling te vinden. 
Zit u zelf met het idee voor een nieuwe activiteit? Of wil uw vereniging een nieuwe activiteit opstarten voor personen met een handicap maar weet u niet goed hoe er aan te beginnen? Heeft u vragen rond vrije tijd?  SVGK helpt u graag verder.