Aanleg fietspad Vooreel-Moleneinde

Omleidingsplan werken vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus tot 7 november gelden de volgende regels:

 • De volledige rijbaan Vooreel/Moleneinde vanaf het kruispunt met de Eelstraat tot aan het kruispunt met de Weeldestraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers zijn niet welkom tijdens de uitvoering van deze werken. Het verkeer wordt omgeleid via de N12 (Turnhoutseweg-Klein Ravels) en N137 (Kerkstraat-Peelsestraat) in beide richtingen..
 • Omwille van de verhoging van de verkeersintensiteit in de Eelstraat en Kapelstraat werd een tijdelijke snelheidsbeperking tot 50 km/u geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen in deze straten. Let wel; de ruilverkavelingswegen zijn er enkel voor plaatselijk verkeer. Ben je geen plaatselijk verkeer dien je de omleiding te volgen. Er zullen controles uitgevoerd worden door de Politiezone Kempen N-O
 • Ook de zijstraten langs het traject zijn niet bereikbaar via Vooreel/Moleneinde:
   • Hogevoortstraat en Kapelakker – via Turnhoutseweg en ruilverkavelingsweg. De ruilverkavelingsweg naar de Stadstraat is enkel toegankelijk voor fietsers en niet voor gemotoriseerd verkeer. 
   • Kapelstraat – via Eelstraat en St.-Adrianusstraat
   • Broekstraat – via Eelstraat/Kapelstraat of  Polderstraat
 • De aannemer zal starten met de werken van de twee uiteinden van het traject, zowel in de bebouwde kom Ravels-Eel als de bebouwde kom Weelde. Nadien zal gewerkt worden op de tussenliggende zone. Zodra fase 1 in Ravels-Eel afgewerkt is (hopelijk tegen de septemberkermis), zal dit stukje Vooreel ook terug opengesteld worden zodat Kapelstraat en Hogevoortstraat/Kapelakker terug bereikbaar worden via de Vooreel.
 • Percelen in de werfzone zullen op bepaalde momenten (na het trekken van betonnen goten of fietspaden) gedurende langere perdiode (min. 21 dagen) niet toegankelijk zijn met voertuigen. Tijdens die periode dienen voertuigen geparkeerd te worden in  nabije straten of parkings.
 • Percelen in de tussenliggende zone blijven in de mate van het mogelijke toegankelijk via enkele zijstraten (weg naast containerpark, Broekstraat, weg naast Notura).
 • De Stadstraat is uitsluitend toegankelijk voor De Lijn, plaatselijk verkeer en fietsers. Het doorgaand verkeer volgt de omleiding via Ravels. Doorgaand verkeer zal gecontroleerd worden d.m.v. mobiele camera's. 
 • Busvervoer: er komen tijdelijke haltes aan:
  • Kruispunt Gemeentelaan-Weeldestraat
  • kruispunt Turnhoutseweg-Elzenstraat
  • kruispunt Turnhoutseweg-Maatsheikensstraat
  • Turnhoutseweg 97 (serres)
  • Turnhoutseweg-Singelstraat
  • Peelsestraat-Stadstraat
 • Afvalophaling : De ophaalwagens van IOK passeren doorheen de werfzone. Indien deze door de vorderingen van het werk op dat ogenblik niet tot aan uw woning kunnen geraken, gelieve de afvalcontainers/zakken dan te plaatsen op de dichtstbijzijnde locatie die wel bereikbaar is voor de ophaalwagens.
 • Recyclagepark: Het recyclagepark blijft gedurende de uitvoering van deze werken bereikbaar via de Turnhoutseweg (zie aanduiding op plan).

Vanaf 7 november zal de weg terug opengesteld worden voor het verkeer van De Lijn. De tijdelijke haltes worden dan opgeheven. Zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietsers blijven de omleiding via de N12 (Turnhoutseweg-Klein Ravels) en N137 (Kerkstraat-Peelsestraat) in beide richtingen volgen.

Het einde van de werken is gepland voor 31 december 2022.

In het voorjaar (vermoedelijk tijdens de Paasvakantie) zal de asfaltverharding van een deel van het traject nog vervangen moeten worden. De rijbaan zal dan nogmaals volledig afgesloten worden voor een periode van ca. een week.

Definitief onteigeningsbesluit van 20 juni 2022 voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van fietspaden N118 te Ravels

Volgende documenten zijn onderaan deze pagina te downloaden:

·  Publicatie staatsblad

·  Onteigeningsbesluit 20/06/2022

·  Projectnota onteigeningen

·  Onteigeningsplan

Gerelateerde items