Aanleg fietspad Vooreel-Moleneinde

 • van 8 april tot juli 2022 (bouwverlof): De verschillende nutsmaatschappijen starten met hun werken. Pidpa start al op 21 maart 2022 met het vernieuwen van de toevoerleiding van de watertoren. Tijdens deze werken zal er gewerkt worden met verkeerslichten of beurtelings verkeer en zal een volledige afsluiting van de weg vermoedelijk niet nodig zijn.
 • Vanaf 1 augustus 2022 vangen de effectieve aanleg van het fietspad en de vernieuwing van de rijbaan aan. 
 • Definitief onteigeningsbesluit van 20 juni 2022 voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van fietspaden N118 te Ravels

  Volgende documenten zijn onderaan deze pagina te downloaden:

  ·  Publicatie staatsblad

  ·  Onteigeningsbesluit 20/06/2022

  ·  Projectnota onteigeningen

  ·  Onteigeningsplan

Gerelateerde items