Everzwijnen

Everzwijnen komen sinds 2005 steeds vaker voor in Vlaanderen. Ook in Ravels leeft intussen een grote populatie everzwijnen. Het zijn geen kieskeurige eters, maar verorberen alles wat hun pad kruist en energiewaarde bezit. Ze woelen in graslanden, plunderen maïs- en graanvelden en laten hun eetplek zelden netjes achter. Om hun bezoek en de bijhorende schade zoveel mogelijk te vermijden, moeten preventieve maatregelen genomen worden.
De bestrijding van de everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en de wildbeheereenheden.

Om de populatie in kaart te brengen en snel en effectief gepaste maatregelen te nemen, kunnen meldingen van everzwijnen (of sporen ervan) door landbouwers, recreanten, … ingegeven worden op de website www.waarnemingen.be. Hier kan op kaart de exacte locatie aangeduid worden waardoor een overzicht wordt verkregen voor gans Vlaanderen.

Schadegevallen door everzwijnen kunnen gemeld worden op de gemeentelijke technische dienst via het meldingsformulier, indien mogelijk verduidelijkt met foto’s en een plan met aanduiding van de locatie waar schade werd aangericht. De meldingen van schadegevallen worden verzameld met het oog op de jacht op de everzwijnen.

Meer info vindt u eveneens in het handboek “De natuur als goede buur” van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat online te lezen is via de website www.natuuralsgoedebuur.be. Meer informatie over het everzwijn vindt u ook op www.natuurenbos.be.