Evenementencontainers

De inrichter van evenementen e.d. kan vragen om gedurende minstens 1 dag en maximaal 1 maand 1 of meerdere containers ter beschikking te krijgen voor de inzameling van afvalstoffen.

Procedure

De reservatieaanvragen voor de evenementencontainers moeten tijdig (minimaal 10 dagen vooraf) ingediend worden op de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Kostprijs

Voor de plaatsing van een tijdelijke container wordt aan de inrichter van een evenement een contantbelasting aangerekend voor de levering en afhaling van de containers. Dit bedrag is samengesteld op basis van het aantal en het type container. 

ContainertypeHuisvuilGFT
120 literniet van toepassing10,00 EUR
240 liter10,00 EURniet van toepassing
1 100 liter25,00 EURniet van toepassing

Voor de ophaling en de verwerking van het aangeboden afval wordt 0,26 EUR per kg aangeboden huisvuil en 0,10 EUR per kg aangeboden GFT aangerekend

Meer info

Vanaf 1 januari 2023 mag het restafval dat wordt aangeboden in een container door gemeentelijke diensten, scholen, OCMW en verenigingen (inclusief de evenementencontainers) enkel nog op de volgende manieren worden aangeboden:

  • ofwel los aanbieden (in de container)
  • ofwel in een transparante zak (in de container).

Dit moet de visuele controle op het terrein van het aangeboden afval mogelijk maken.