Erkenningsaanvraag vereniging

Alvorens een vereniging erkend kan worden door het gemeentebestuur, moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet er een aanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Alle erkenningsvoorwaarden zijn terug te vinden in het reglement inzake de erkenning van gemeentelijke verenigingen.

Procedure

Een aanvraag moet ingediend worden via het daarvoor bestemde e-formulier.