Erkenning en subsidiëring sportverenigingen

Op deze pagina vindt u de voorwaarden terug voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen:

  • erkenning en subsidiëring sportverenigingen - algemeen. 
  • subsidiëring jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen. 

Voorwaarden

De aanvragen worden ter advies voorgelegd aan de gemeentelijke sportraad om nadien door het college van burgemeester en schepenen te worden goedgekeurd.

Procedure

De aanvraagformulieren moeten jaarlijks volledig (vóór 15 september), correct ingevuld en ondertekend overgemaakt worden aan de gemeentelijke sportdienst.