Eenrichtingsverkeer Kabienstraat-Vond

Reeds jarenlang geldt er in de Vond een “vrijblijvend” eenrichtingsverkeer tijdens de schooluren.

Tijdens een overleg met een werkgroep verkeer van VBS De Negensprong is de verkeerschaos in de schoolomgeving Kabienstraat-Vond naar boven gekomen als een heikel punt, aangezien niet iedereen zich houdt aan het vrijblijvende eenrichtingsverkeer, en werd gevraagd om hiervoor een oplossing te zoeken.

Na bespreking van de voorstellen die gedaan werden door de werkgroep verkeer en de gemeentelijke verkeerscommissie, werd besloten om op proef eenrichtingsverkeer in te voeren in de Kabienstraat en een deel van de Vond (van Kabienstraat  tot  N12).  Dit eenrichtingsverkeer zal dan niet meer vrijblijvend zijn, maar continu gelden.

Deze proefopstelling zal ingaan op woensdag 15 september 2021 om 14.00 uur.

Een evaluatie van deze proefopstelling zal gebeuren rond de jaarwisseling. De bewoners van Kabienstraat, Vond en Beatrijs van Nazarethlaan zullen dan een evaluatieformulier krijgen waarmee opmerkingen/bedenkingen kunnen overgemaakt worden.

Wij rekenen op uw begrip bij deze maatregel die genomen wordt met het oog op een verbetering van de verkeersveiligheid voor de Poppelse kinderen en de verkeerscirculatie in de schoolomgeving.

Gepubliceerd op woensdag 8 sep 2021 om 11:30