Directeur gemeentelijke basisschool Weelde

Meer informatie (examenprogramma, pedagogisch project, lijst van de in aanmerking komende diploma’s …) kan bekomen worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Ravels, via e-mail: secretariaat@ravels.be.