Digitale inclusie wordt speerpunt in gemeenten Noorderkempen

Met het project Digibanken Noorderkempen wil de ILV alle inwoners maximaal toegang geven tot digitale dienstverlening.

Dit project werd door de Vlaamse overheid geselecteerd voor een financiële steun van 499.999,40 euro. Eerder al is er een budget van 167.863 euro toegekend voor het project Iedereen Digitaal. Beide projecten laten toe om van digitale inclusie een echt speerpunt te maken in de gemeenten van de Noorderkempen. Er staat daarom een aantrekkelijke vacature open van projectleider Digibanken.

Iedereen Digitaal

Woensdag 30 november jongstleden kwamen ruim 90 personen uit de zes gemeenten samen in het Gemeenschapscentrum van Merksplas om na te denken over manieren om digitale uitsluiting te voorkomen. Dit kadert in een traject om de lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten van acties om iedereen ten volle te laten deelnemen aan de digitale samenleving. De begeleiding is in handen van de impact-organisatie Blenders. Het resultaat moet zijn dat alle noodzakelijke doelstellingen en organisatiebrede acties goed verankerd zijn in de algemene doelstellingen van elk lokaal bestuur. Deze beleidskeuzes zullen dan het kader zijn voor gerichte acties.

Digibanken

Waar ‘Iedereen Digitaal’ nog wat abstract kan klinken, wordt het project Digibanken meteen een stuk concreter en heeft een drieledig doel.

 1. Uitlenen hardware
  Mensen of gezinnen met een laag inkomen zullen een gratis laptop kunnen uitlenen voor
  langere duur, technische ondersteuning aan huis vragen en zo nodig een aantal praktische
  opleidingsuren krijgen. De toestellen worden na gebruik gereviseerd voor een volgende
  gebruiker. Er zouden hiervoor een 200-tal toestellen beschikbaar komen.
 2. Versterken digitale vaardigheden
  In een samenwerking tussen lokale besturen en opleiders, worden er in alle gemeenten
  laagdrempelige lessen aangeboden om inwoners aan te leren hoe ze best met digitale
  toepassingen omgaan.
 3. Begeleiden toegang online diensten
  In bestaande en nieuw in te richten Openbare Computerruimten in de betrokken gemeenten
  kunnen mensen met hun vragen terecht om er assistentie krijgen bij digitale vragen en
  verrichtingen. Denk aan dingen als het ingeven van de meterstand, aanvragen job bonus,
  afspraak bij een arts, bestellen tickets, lezen van een QR-code, enzovoort.

ILV-voorzitter Leen Kerremans blikt hoopvol vooruit: “Momenteel wil de ILV Noorderkempen Werkt vooral snel een projectleider Digibanken aanwerven en is verder alvast bezig met de eerste aankopen en verdere voorbereidingen. Als dat lukt, zouden we na de zomer van 2023 het project op volle sterkte moeten hebben uitgerold.”

Gepubliceerd op donderdag 1 dec 2022 om 15:38