Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be.

Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moeten we allemaal een tandje bijsteken. In de manier waarop we wonen en bouwen en omgaan met energie is nog veel winst te halen. Jammer genoeg zit informatie daarover vaak erg verspreid over het internet. Bovendien is die niet altijd even objectief. Voor een leek is het niet evident om door de bomen het bos te zien. Het digitale woon- en energieloket komt daaraan tegemoet.

Wat vind je op het digitaal loket?

Op www.duurzaamwonen.be tik je als inwoner van de Kempen de naam 'Ravels' in om alle beschikbare informatie van lokale en bovenlokale overheden op één plaats overzichtelijk aangeboden te krijgen: bijvoorbeeld voor welke premies je in aanmerking komt en hoe je die kunt aanvragen, of van welke adviezen of ondersteuning je gebruik kunt maken.

Verder krijg je allerlei handige tips over huren en verhuren, zuinig watergebruik, ventileren, betaalbaar wonen, enzovoort. De aangeboden informatie wordt steeds up-to-date gehouden. Wie dan nog niet geholpen is, kan via de website ook vragen stellen aan een van de medewerkers. Die worden dan zo snel mogelijk beantwoord.

Heb je nog vragen?

Wil je hulp bij het aanvragen van een premie of een lening, of heb je vragen rond wonen en energie? Maak dan een afspraak bij het woon- en energieloket.

Vanaf 10 januari 2023 zal een professionele medewerker het lokaal bestuur bijstaan bij de grote hoeveelheid vragen rond Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening. Hij zal aanwezig zijn op dinsdagnamiddag. 

Maak steeds op voorhand een afspraak via de infobalie in het gemeentehuis of neem een kijkje op https://www.duurzaamwonen.be/contact

Gepubliceerd op donderdag 12 jan 2023 om 10:53