De scholen in Ravels worden steeds groener...

Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde Ravels zich om een actief en ambitieus klimaatbeleid uit te voeren.

School “Klimop” in Ravels-Eel

Plaatsing hoogrendementsglas 

Om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen, werd er tijdens de paasvakantie hoogrendementsglas geplaatst in de ramen van de schoolgebouwen de Klimop.

De aluminium kozijnen bleven behouden. Het huidige glas was al dubbel glas, maar had een U-waarde van 3,04 W/m²K. Het nieuwe glas heeft een waarde van 1,00 W/m²K.

De U-waarde weerspiegelt de isolatiewaarde van het glas. Dit is de hoeveelheid warmte, die per vierkante meter, per seconde en per graad Kelvin tussen de ene en de andere zijde van het raam gemeten wordt. Met andere woorden, dit is de hoeveelheid warmte die verloren gaat. Het is de bedoeling dat dit getal zo klein mogelijk is. De eenheid om dit uit te drukken is W/m2K wat voor Watt per vierkante meter Kelvin staat. HR+++ laat dus nauwelijks warmte door.

In het lage gebouw kozen we aan de zonnekant voor zonwerend glas om oververhitting in de zomer tegen te gaan. Alle beglazing op een hoogte lager dan 90 cm is veiligheidsglas.

De Velux dakramen werden niet vervangen omdat die energetisch beter scoren. Dat zou dus nauwelijks energiebesparing opleveren.

Welke besparing levert de plaatsing van dit glas op?

Besparing aardgas op jaarbasis: 10 925 kWh/jaar of omgerekend het verbruik van 3 gezinnen op jaarbasis.

Reductie CO2-uitstoot/jaar: 2,2 ton

Hoeveel heeft dit werk gekost ?

De kostprijs bedroeg net geen 44.000 EUR (incl. BTW) in totaal. Voor deze investering ontvingen we 2 subsidies met een totale waarde van 34.500 EUR.

Welke energiebesparende maatregelen staan er nog gepland in de toekomst?

In Klimop gaan beide stookplaatsen nog gerenoveerd worden tijdens de zomervakantie 2022. Kostprijs 96 919 EUR (incl. BTW). Hier staat een subsidie tegenover van 42.016 EUR.

 

School “de kleine wereld“ in Ravels

Plaatsing zonnepanelen

Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde Ravels zich om een actief en ambitieus klimaatbeleid uit te voeren. Dat kan onder meer door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen. Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat 3 dakdelen van de nieuwe schoolgebouwen van "de kleine wereld" werden geselecteerd als meest geschikt om zonnepanelen te plaatsen.

De zonnepanelen zijn zuidoost georiënteerd. 70 % van de geproduceerde energie zal lokaal verbruikt worden.

Geschatte opbrengst in het eerste jaar: 77.787 kWh/jaar ofwel het gemiddeld stroomverbruik van 19 gezinnen op jaarbasis.

 

Welke besparing levert de plaatsing van deze zonnepanelen op?

De plaatsing van deze zonnepanelen brengt een CO2-reductie met zich mee van 35,66 ton/jaar.

 

Hoeveel heeft dit werk gekost ?

De kostprijs voor de installatie van deze 222 zonnepanelen bedraagt 62.735 EUR (incl BTW). De terugverdientijd wordt geschat op een 8-tal jaar, gebaseerd op de elektriciteitstarieven van 2020-2021. Met de huidige prijzen zal dat nog een beetje minder zijn. Er wordt financiële steun voorzien van 15 029,10 EUR.

Geen gas in de klas

Destijds werd met het bouwen van de nieuwe school zeer bewust gekozen om duurzaam te verwarmen door middel van een KWO-installatie ofwel een koude-warmteopslaginstallatie. Dit is een erg duurzame manier van verwarmen en koelen. Een KWO-installatie zorgt er voor dat warmte en koude opgeslagen kunnen worden. Hiervoor gebruikt men het grondwater in de watervoerende lagen van de bodem. In de zomer haalt men het koude water uit de aardbodem om de school te koelen. Het water wordt in de zomer langzamerhand warmer door de temperatuur in de school. Dit verwarmde water wordt vervolgens weer in de bodem gepompt. Het water blijft in de bodem zitten tot de winter.

In de winter wordt het warmere grondwater gebruikt door de KWO-installatie voor  het verwarmen van het gebouw. Hierbij is een warmtepomp aangesloten op de bron.

De zonnepanelen op het dak leveren elektriciteit voor deze KWO-installatie. Voor het resterende verbruik kopen we groene energie aan. Dit maakt dat de kleine wereld een fossielvrije school is!

 

Wat wil die CO2-reductie nu precies zeggen?
CO2-uitstoot is letterlijk onzichtbaar. We hebben het dan ook vaak over ‘de CO2-uitstoot’, maar hoeveel is ‘één ton CO2’ eigenlijk? 

1 ton CO2-uitstoot komt overeen met…

    • 500 m3 of 500.000 liter
    • 6000 km rijden met een dieselwagen
    • 7 keer naar Parijs vliegen
    • 500 dagen ademhalen

Om 1 ton CO2-uitstoot op te nemen…

  • moeten 50 bomen een jaar lang groeien

Verklein jij mee je ecologische voetafdruk?

Heb jij als particulier interesse in het verkleinen van je ecologische voetafdruk? Neem dan zeker eens een kijkje op de website www.premiezoeker.be. Wist je dat als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, je daarvoor bij Fluvius een premie kan aanvragen? Je moet de werken dan wel laten uitvoeren door een aannemer. Ook voor de plaatsing van een warmtepomp door een gecertificeerde installateur, kan je een premie aanvragen bij Fluvius.

Neem dus zeker eens een kijkje op www.premiezoeker.be!

Gepubliceerd op donderdag 12 mei 2022 om 13:07

Thema's