De Hangaar

De lokale besturen Ravels en Baarle-Hertog organiseren sinds 2017 het sociaal tewerkstellingsproject De Hangaar. Dit vanuit de overtuiging dat het op eigen bodem organiseren van een tewerkstellingsproject de lokale werkgelegenheid en de tewerkstellingskansen van laaggeschoolde en/of langdurige werkzoekenden in Ravels en Baarle-Hertog aanzienlijk verhoogt.

De Hangaar wil in de eerste plaats vormings- en arbeidskansen bewerkstelligen voor laaggeschoolde en/of langdurig werkzoekenden die momenteel, om welke reden ook, niet kunnen naar of kunnen blijven binnen het normaal economisch circuit.

Gedurende 6 maanden biedt het project:

  • een doorgedreven werkattitudebegeleiding (bv.: op tijd leren zijn, veilig leren werken, collegialiteit, klantgerichtheid, assertiviteit, …);
  • ondersteuning in het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfwaardegevoel;
  • hulp in het uitbouwen van sociale contacten om sociaal isolement te doorbreken.

Procedure

Je kan een aanvraag doen bij het Sociaal Huis Ravels.

Voor wie

Je kan een aanvraag doen wanneer je behoort tot één van onderstaande categorieën:

  • je bent laaggeschoold, langdurig werkloos en wil werkervaring opbouwen;
  • je bent laaggeschoold, recent werkloos en wil geen gaten creëren in je CV;
  • je bent laaggeschoold, werkloos, en komt niet in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding;
  • je wil begeleiding op de werkvloer omwille van je sociale en/of financiële situatie.