Cultuursubsidies

Erkende cultuurverenigingen kunnen jaarlijks een cultuursubsidie aanvragen. De cultuursubsidie kan bestaan uit:

 • een projectsubsidie
 • een basissubsidie
 • een opstartsubsidie
 • een subsidie voor kinderspelen
 • een aankoopsubsidie
 • een werkingssubsidie

Een projectsubsidie kan ook uitgekeerd worden aan een inwoner van de gemeente Ravels die geen lid is van een vereniging.

Projectsubsidie

Als u als cultuurvereniging of als inwoner een cultureel project organiseert dat vernieuwend is voor de gemeente én een duidelijke culturele meerwaarde heeft, kan u beroep doen op een projectsubsidie cultuur. Het is ook mogelijk om vooraf zekerheid te krijgen over de toekenning van een subsidie. De uiteindelijke subsidie kan maximaal € 1.000,00 bedragen en wordt berekend aan de hand van de gemaakte kosten.

Voorwaarden
 • het project is in de tijd beperkt en wordt bovenop of als uitbreiding van de reguliere werking van de initiatiefnemer opgezet
 • het vindt plaats in de gemeente Ravels, heeft een open karakter en wordt ruim bekendgemaakt, het is dus niet alleen toegankelijk voor eigen leden, genodigden ...
 • het is vernieuwend voor de organisator en heeft een duidelijke culturele meerwaarde
 • in alle publiciteit moet duidelijk vermeld worden dat het project ondersteund wordt door de gemeente.
Bijzonderheden

Een organisator kan vooraf een principebeslissing vragen waarmee het gemeentebestuur er zich toe verbindt om de definitieve aanvraag te aanvaarden als aan de voorwaarden voldaan is.

Aanvraag

De aanvraag voor een principebeslissing moet ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. De uiteindelijke subsidieaanvraag moet ingediend worden vóór 15 september volgend op het werkingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus) waarin het project plaatsvond.

Basissubsidies

Elke erkende cultuurvereniging heeft jaarlijks recht op een basissubsidie.

De meeste cultuurverenigingen kunnen een basissubsidie van € 75,00 ontvangen. De cultuurscheppende organisaties (fanfares, koren en toneelverenigingen) krijgen een basissubsidie van € 225,00 en de cultuurbewarende organisaties (erfgoedverenigingen) ontvangen hiervoor € 125,00. Een buurtcomité tenslotte krijgt een basissubsidie van € 0,50 per inwoner van haar werkingsgebied.

Opstartsubsidies

Cultuurverenigingen kunnen als opstartsubsidie bij hun erkenning het dubbele van de basissubsidie ontvangen.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet jaarlijks vóór 15 september ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt in de zomervakantie per e-mail aan de erkende verenigingen bezorgd.

Subsidies voor kinderspelen

De verenigingen die bij de jaarlijkse kermis in hun woonkern volksspelen voor kinderen organiseren krijgen hiervoor een subsidie van € 4,00 per -12-jarige die hun werkingsgebied woont. Het gaat over volgende verenigingen:

 • Buurtcomité Gilseinde vzw
 • Feestcomité Poppel
 • Feestcomité Sint-Jan
 • Feestcomité Weelde-Statie
 • Kermiscomité Sint-Michiel
 • Kinderspelen Ravels-Eel.
Aanvraag

De subsidieaanvraag moet ten laatste zes weken vóór aanvang van de lokale kermis ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt per e-mail bezorgd aan de verenigingen die in aanmerking komen.

Aankoopsubsidie

Verenigingen die grote aankoop- en uitrustingskosten hebben, ontvangen een tussenkomst in de aankoop van muziekinstrumenten, partituren en scripts. De aankopen moeten noodzakelijk zijn voor de reguliere werking van de vereniging.

Er wordt per instrument 20 % van de aankoopprijs terugbetaald met een maximum van € 800,00 per jaar. Voor de aankoop van officiële partituren en scripts wordt de helft van de totale uitgaven terugbetaald met per werkingsjaar een maximum van € 150,00.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet jaarlijks vóór 15 september ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt in de zomervakantie per e-mail aan de erkende verenigingen bezorgd. De facturen (of kopieën) van de aangekochte instrumenten, partituren en scripts moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Werkingssubsidie

Elke erkende cultuurvereniging heeft jaarlijks recht op een werkingssubsidie op basis van volgende aspecten:

 • het ledenaantal
 • het gebruik van volgende mediakanalen:
  • een up-to-date eigen website (d.w.z. geen Facebookpagina of subsites)
  • een gedrukt tijdschrift dat door de vereniging zelf werd opgesteld en minstens drie maal per jaar wordt uitgegeven.
 • het voeren van een actief kansenbeleid (bv. actieve UiTPAS-partner zijn, inspanningen leveren om andersvaliden te laten deelnemen, genderdiversiteit toestaan ...)
 • de organisatie van volgende ledenactiviteiten:
  • educatieve activiteiten met begeleider (voordrachten, discussieavonden, debatten, filmvoorstellingen ...), waarbij een hogere subsidie wordt uitgekeerd voor een gediplomeerde begeleider
  • repetities onder leiding van een gediplomeerde begeleider
  • een jeugdopleiding onder leiding van een gediplomeerde begeleider, waaraan minstens tien minderjarigen deelnemen.
 • de organisatie van volgende publieke activiteiten (waarbij iedereen welkom is):
  • culturele voorstellingen (toneel, literatuur, muziek, ballet, poppentheater ...) die door derden worden uitgevoerd
  • culturele voorstellingen die door eigen leden worden opgevoerd
  • activiteiten waarbij immaterieel of materieel erfgoed wordt getoond (geen vaste collecties)
  • recreatieve activiteiten (wedstrijden, quizzen, zoektochten ...) 
Aanvraag

De subsidieaanvraag moet jaarlijks vóór 15 september ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt in de zomervakantie per e-mail aan de erkende verenigingen bezorgd.