Cultuurraad van 27 maart 2024

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 27 maart 2024. Lees hier het verslag van deze vergadering.
Omgevingsanalyse: cultuurpromotie en kunstenbeleid

Voor de omgevingsanalyse bespreekt de cultuurraad de thema’s cultuurpromotie en kunstenbeleid. De cultuurraad heeft geen bemerkingen over de cultuurpromotie. Ze is wel voorstander van de oprichting van een kunstenaarsplatform en het plaatsen van meer kunst in de openbare ruimte.

Cultuurprijs: kandidaturen

Er zijn al twaalf kandidaten. Je kan nog tot september kandidaturen indienen.

Nieuws uit de gemeente

De cultuurraad heeft gevraagd naar een stand van zake van het project trage wegen en dat werd daarom bezorgd. De cultuurraad hoopt dat het gemeentebestuur (blijvend) aandacht besteed aan trage wegen in de gemeente.

Verslagen vrijetijdsoverleg

Het bestuur bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 25 maart 2024.

Aanwezigheid bij culturele evenementen

Het bestuur spreekt af welke evenementen in april worden bijgewoond door bestuursleden.

Varia

Jes De Vriendt geeft haar ontslag als bestuurslid omwille van persoonlijke redenen.

In het kader van het herbestemmingsonderzoek voor de Sint-Servaeskerk ziet enkele mogelijke bestemmingen: een bibliotheek, een tentoonstellingsruimte, een creatieruimte …

Gepubliceerd op woensdag 13 mrt 2024 om 16:00

Thema's