Cultuurraad van 25 mei 2022

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 25 mei 2022. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Evaluatie cultuurbeleid


De cultuurraad heeft zich voorgenomen een standpunt in te nemen over de taken die gemeentelijke cultuurdienst (niet) uitvoert. Het dagelijks bestuur heeft alvast per takengroep een prioriteit opgegeven: voorbeelden daarvan zijn: De takengroep organisatie van podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen … wordt als buitengewoon belangrijk beschouwd, maar de cultuurraad beschouwt het opzetten van een kunstenbeleid als niet zo belangrijk.


Voordracht lid van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum


De cultuurraad besluit om Rob voor te dragen om namens de gebruikers van het gemeenschapscentrum te zetelen in de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum .


Reacties gemeentebestuur


• Eel-stival werd erkend als feestcomité (cat. 5) zoals geadviseerd door de cultuurraad.
• Het college heeft principieel besloten dat het feestcomité Eel-stival een projectsubsidie kan verkrijgen voor het muziekfestival Eel-stival.
• Over de verbouwing of nieuwbouw voor de gemeentezaal Sint-Jan is nog geen beslissing genomen.


Varia


Het seniorenkoor Weelde start opnieuw op als Gemengd koor Korage en daarbij zijn ook jongere mensen welkom.

Gepubliceerd op woensdag 8 jun 2022 om 16:00

Thema's