Cultuurraad van 22 mei 2024

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 22 mei 2024. Lees hier het verslag van deze vergadering.
Cultuurraad Ravels – 22 mei 2024
Kort verslag van de bestuursvergadering
Studie over gemeentelijke communicatie en dienstverlening


De cultuurraad besprak het rapport van de communicatiemonitor (studie over gemeentelijke communicatie 
en dienstverlening). De cultuurraad steunt de aanbevelingen van het onderzoeksteam en adviseert de 
gemeente om ermee aan de slag te gaan.


Advies over gemeentelijke infohouders


Het gemeenbestuur vraagt advies over het voorstel om toe te staan dat de gemeentelijke infohouders 
gebruikt worden voor lokale evenementen van andere organisatoren dan erkende verengingen. De 
cultuurraad geeft hiervoor een voorwaardelijk positief advies.


Projectsubsidieaanvraag Klasgenoten Weelden


De cultuurraad bespreekt de projectsubsidieaanvraag van Klasgenoten Weelde voor het project 55-jarigen 
feest over de grenzen heen. De vergadering vindt dat het project niet in aanmerking komt voor een 
projectsubsidie en bezorgt dat advies aan de gemeente.


Cultuurprijs: kandidaturen.

Er zijn al twintig kandidaten. Je kan nog tot september kandidaturen indienen.


Nieuws uit de gemeente


Aan de Hoogeindse berg werd de kinderwandeling de Weldse Wondertocht ingehuldigd. Deze wandeling 
werd mee verwezenlijkt door Collectief Moos. De kinderwandeling start vanaf Weelde Depot.
Op donderdagavond 30 mei 2024 wordt een gebruikersoverleg voor de culturele zalen en lokalen 
georganiseerd.


Verslag vrijetijdsoverleg

De vergadering bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 29 april 2024.
Aanwezigheid bij culturele evenementen
Het bestuur spreekt af welke evenementen in juni worden bijgewoond door bestuursleden.


Varia

Een vereniging heeft er een tijd geleden voor gezorgd dat de hal voor verenigingen niet meer bereikbaar 
was.
De vergadering vraagt zich opnieuw af waarom de seniorenverenigingen slechts de helft van de prijs voor 
het gebruik van zalen en lokalen moeten betalen

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2024 om 16:00

Thema's