Cultuurraad van 22 juni 2022

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 22 juni 2022. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Evaluatie cultuurbeleid


Het dagelijks bestuur heeft de takengroepen organisatie van podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen … én ondersteuning van cultuurverenigingen besproken.


Projectsubsidieaanvraag Fanfare SNK Weelde


De cultuurraad vindt dat het project Help, de taart staat in brand! in aanmerking komt voor een projectsubsidie en zal aan het college van burgemeester en schepenen adviseren om principieel te beslissen een projectsubsidie uit te keren.


Erkenning Kerststalwerking Weelde


Kerststalwerking Weelde heeft gevraagd of de gemeente de beslissing om de erkenning in te trekken omdat het een afdeling is van KWB Weelde wil herzien. De cultuurraad vindt de kerststalwerking heel belangrijk en wil geen mensen tegenwerken die zich engageren. Ze vindt ook dat Kerststalwerking Weelde goede argumenten geeft, maar zal aan de gemeente vragen grondig te onderzoeken of de Kerststalwerking Weelde onafhankelijk werkt en dus meer is dan een afdeling van KWB Weelde.


Reacties gemeentebestuur


De gemeenteraad heeft op 13 juni 2022 Rob Schuurkes aangeduid als lid van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum.


Verslag vrijetijdsoverleg


Het dagelijks bestuur heeft het verslag van het vrijetijdsoverleg van 30 mei 2022 besproken.


Varia


• De gemeente wil sneller dan voorzien een nieuwe bestemming geven aan de Sint-Valentinuskerk (Poppel) omwille van de grote investeringskost voor het dak enerzijds en de mogelijkheid om een subsidie te verkrijgen voor een herbestemmingsstudie anderzijds.
• De gemeente zal loods 2 van Weelde Depot inrichten als evenementenhal. Ze wil een minimale inrichting voorzien en een architectenbureau is hier momenteel aan bezig.


22 juni 2022
Kort Verslag
Dagelijks Bestuur

Gepubliceerd op woensdag 29 jun 2022 om 16:00

Thema's