Cultuurraad

De cultuurraad is het inspraak-, overleg- en adviesorgaan voor de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente. De raad geeft advies over zaken gaande van nieuwe straatnamen tot de subsidies voor sociaal-culturele verenigingen. 

De cultuurraad bestaat voornamelijk uit afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen, maar mensen die zich op één of andere manier deskundig kunnen noemen op het vlak van cultuur kunnen ook zetelen.

Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer negen keer per jaar, de algemene vergadering van de cultuurraad vindt meestal één per jaar plaats.

Op deze pagina vind je de samenstelling van de algemene vergadering, de samenstelling van het dagelijks bestuur én de statuten en verslagen van de cultuurraad.

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit twee afgevaardigden per erkende vereniging, aangevuld met degenen die door de gemeente als cultuurdeskundige erkend werden. De algemene vergadering bestaat hierdoor uit een honderdvijftigtal leden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit: