Crisisopvang

Verkeer je in een noodsituatie (bv.: een uithuiszetting, een brand, familiale omstandigheden, …) die gepaard gaat met (dreigende) dakloosheid, dan zoekt het OCMW samen met jou naar de best passende oplossing. 

Dak- en thuislozenonthaal De Kempen

Het OCMW kan je in het geval van (dreigende) dakloosheid doorverwijzen naar het dak- en thuislozenonthaal De Kempen. De medewerkers van het dak- en thuislozenonthaal luisteren naar jouw verhaal en zoeken samen met jou wat je kan doen om jouw situatie te veranderen. De dienst kan je daarnaast ook aanmelden voor de residentiële opvangcentra van CAW De Kempen. Een crisisopvangcentrum biedt tijdelijke, zeer korte opvang in noodsituaties, en dat in een veilige en beschermde omgeving.

Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs. 

KINA

Het OCMW kan je ook doorverwijzen naar de noodbedden van KINA, wanneer crisisopvang in het reguliere circuit niet mogelijk is. KINA staat voor Krisis Interventie Netwerk Antwerpen en is één van de partners van OCMW Ravels in de organisatie van crisisopvang. 

Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs.  

Crisiswoning OCMW

OCMW Ravels beschikt over een aantal crisiswoningen voor de tijdelijke opvang van gezinnen met kinderen. De tijdelijke opvang in een crisiswoning van het OCMW is mogelijk wanneer er geen andere oplossing voorhanden is, en er een crisiswoning beschikbaar is die aangepast is aan de gezinssituatie. Gezien het beperkt aanbod aan crisiswoningen, wordt elke vraag naar opvang onderworpen aan een grondig sociaal en financieel onderzoek. 

Aan de opvang in een crisiswoning wordt een intensieve begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer langdurige, oplossing. 

Ook voor opvang in een crisiswoning wordt een vergoeding gevraagd. 

Procedure

Je kan een vraag naar opvang stellen bij de sociale dienst van OCMW Ravels. Tijdens een verkennend gesprek met een maatschappelijk werker wordt besproken welke opvangmogelijkheden er zijn. 

Meer info

Je bent acuut dakloos of thuisloos en verblijft op het grondgebied Ravels.