COVID Event Risk Model & COVID Infrastructure Risk Model

Update: Het CERM (Covid Event Risk Model) en het CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), zijn vanaf 1 september niet meer vereist op indoor evenementen indien het publiek minder bedraagt dan 200 personen, en vanaf 1 oktober minder dan 500 personen en op outdoor evenementen met minder dan 400 personen, en vanaf 1 oktober met minder dan 750 personen.

Het CIRM en het CERM zijn eveneens niet meer vereist voor evenementen die gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Het gebruik van het Covid Safe Ticket is mogelijk voor grote evenementen. Deze evenementen moeten vanaf 1 september binnen een publiek van minimum 200 personen en buiten een minimum van 400 personen hebben. Vanaf 1 oktober wordt dit dan binnen een minimum van 500 personen en buiten een minimum van 750 personen. 

Organiseer je een evenement binnen? Dan is voor sommige evenementen dus ook een CIRM verplicht. Vraag ernaar bij de eigenaar van de zaal/infrastructuur.

Covid Event Risk Model (CERM)

Dit model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event professionals in België, zowel uit de publieke als (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun event is.

Vanaf 1 juli zijn het protocol en de online tool gratis beschikbaar via www.covideventriskmodel.be. Met deze tool kunnen organisatoren het COVID-veiligheidsrisico van hun event in kaart brengen.

Het model is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

  • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden. Bij een groen label kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente.

Wanneer je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, kan je een pdf downloaden. Deze pdf voeg je toe bij de aanvraag die je aan de gemeente bezorgt. Zo kan bepaald worden of jouw event al dan niet kan doorgaan en of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn met betrekking tot algemene veiligheid of andere aspecten.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een event dient er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden te worden.

Covid Infrastructure Risk Model (CIRM)

Het CIRM is een checklist die de uitbater van een infrastructuur toelaat om die infrastructuur te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM  beroept zich (deels) op dezelfde set veiligheidsparameters als het COVID Event Risk Model (CERM),
maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig ontvangen van events.
Een CIRM-toelating geeft de uitbater dus een toelating om een event te ontvangen in een infrastructuur. In een CIRM-toelating wordt er meegegeven hoeveel bezoekers deze infrastructuur COVID-veilig kan ontvangen en aan welke voorwaarden hiervoor
voldaan moet worden. Het is de lokale overheid die een CIRM kan gebruiken binnen de toelatingsbeslissing met betrekking tot de organisatie van toegelaten activiteiten.