Conformiteitsattest

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat de woning voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. Het attest kan je aanvragen bij de dienst wonen van de gemeente. Aan de hand van een door de minister vastgelegd technisch verslag gaat een woningcontroleur van IOK (aangesteld door onze burgmeester) na of een woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Indien dit zo is, wordt het attest afgeleverd.

Een troef bij huur of verhuur  

Als verhuurder kan je met een conformiteitsattest aan je potentiële huurders tonen dat de woning voldoet aan alle gestelde eisen wat betreft sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. Voor de verhuurder is het attest bovendien ook een troef bij eventuele latere juridische procedures. Het attest is immers hét bewijs dat de huurwoning in orde was op het moment van het onderzoek. Een verhuurder kan daarnaast vrijwillig op eender welk moment een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen. Vergelijk het met het keuringsbewijs voor een voertuig. Voor de huurder staat het attest zo garant voor een kwaliteitsvolle woning. 

Geldigheidsduur en kosten

Het attest blijft in de meeste gevallen tien jaar geldig en geeft ook aan wat het maximum toegelaten aantal inwoners is. In geval van gebreken is er natuurlijk een snellere opvolging gewenst en kan het attest  beperkt worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente kort op de bal spelen bij woningen met gebreken. De vergoeding voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek bedraagt 90 euro. Een eerste hercontrole binnen 6 maanden is gratis.  

Het verplicht conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor  huurwoningen 

Het gemeentebestuur voert vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs een verplicht conformiteitsattest in voor huurwoningen. Dit is voor eigenaars en verhuurders in onze gemeente van groot belang.

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het kadastraal bouwjaar van de huurwoning:

  •  Alle nieuwe verhuringen, te huur of terbeschikkingstellingen vanaf 1/1/2023 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 1970 of vroeger;
  • Alle nieuwe verhuringen, te huur of terbeschikkingstellingen vanaf 1/1/2025 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 2000 of vroeger;

  • Alle nieuwe verhuringen, te huur of terbeschikkingstellingen vanaf 1/1/2027 voor alle woningen;

  • Alle verhuringen vanaf 1/1/2029 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 1970 of vroeger;

  • Alle verhuringen vanaf 1/1/2031 voor woningen met kadastraal bouwjaar van 2000 of vroeger;

  • Alle verhuringen vanaf 1/1/2033 voor alle woningen.

Levenskwaliteit

Met de invoering van het verplicht conformiteitsattest stimuleren we eigenaars van een huurwoning om hun eigendom te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. We belonen op die manier verhuurders die investeren in woningkwaliteit en we verduurzamen tegelijkertijd het patrimonium. Zo gaat er op de lange termijn ook minder energie verloren.

Als gemeente is het onze kerntaak om te investeren in de levenskwaliteit van onze inwoners, met het verplicht conformiteitsattest zetten we daar volop op in. Een goede levenskwaliteit begint bij een goede woningkwaliteit.

Lees de brochure

bekijk de technische fiches

Heb je nog vragen over het conformiteitsattest, contacteer de dienst omgeving per mail: omgeving@ravels.be of op 014/65 67 04.