Zonnepanelen dak Weelde Depot - Campina Energie

Eind augustus ging de gemeente Ravels over tot plaatsing van 689 zonnepanelen op het dak van hal 15 van Weelde Depot.

Deze zonnepanelen staan in voor de voor de volledige elektriciteitsvraag van onze gemeentelijke gebouwen. Zo verlagen we de elektriciteitsfactuur én worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Voor de plaatsing van de panelen werkt het gemeentebestuur samen met de Kempense burgercoöperatie Campina Energie. Die stelde een financieel plan op voor de installatie van de zonnepanelen op Weelde Depot.

Hoe kan dit ook voordelig voor jou zijn? 

Inwoners van Ravels krijgen de kans om via de aankoop van aandelen te participeren en te delen in de winst.

Dankzij dit soort projecten kan ook jij zelf groene energie opwekken en daar je winst uit halen. Het blijft slim om te investeren in hernieuwbare energie. Door aandelen te kopen van Campina Energie word je voor een deel eigenaar van de zonnepanelen. Wie een aandeel heeft, beslist mee over de investeringen en dividenden en haalt rendement uit alle installaties van Campina Energie.

Wil je meer weten over de voorwaarden? Surf naar https://aandelen.campinaenergie.be/weeldedepot.

Op dinsdag 23 mei 2023 organiseerden we samen met Campina Energie een infomoment voor geïnteresseerde burgers in hal 2 van Weelde Depot.

De getoonde presentatie vind je hier! 

Energiecoöperatie Campina Energie - een constructief partnerschap!

Wij geloven dat lokale energiecoöperaties de basis vormen voor een échte overgang naar 100% groene energie. Want hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn.

Campina Energie staat voor Kempense Energie 

Campina Energie is een initiatief van lokale bewoners uit de Kempen die samen aan de slag gaan met duurzame, lokale energie. Via deze Kempense energiecoöperatie investeren momenteel meer dan 1.400 burgers en bedrijven op een
slimme manier in wind, zon en duurzame warmte.