Buurtwegen

Buurt- en voetwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de Atlas der buurtwegen van 1841. In de Atlas van de buurtwegen kan u het tracé en de weggrenzen van de buurt- en voetwegen raadplegen. De buurtwegen worden in de inventaris aangeduid als bredere wegen en behoren meestal tot het openbaar domein. Voetweg zijn vaak smalle wegen in de eerste plaats bedoeld voor wie te voet gaat. Meestal behoort de bedding toe aan de eigenaar van het perceel waarover de voetweg loopt.

De Atlas der buurtwegen heeft nog steeds een rechtsgeldig karakter. In principe moeten alle buurt- en voetwegen die ingetekend zijn in de atlas nog steeds toegankelijk zijn voor het publiek. De eigenaar van de voetweg mag niets doen dat in tegenspraak is met het openbare karakter zoals bijvoorbeeld versperren, bebouwen of omploegen.